بهترین کیفیت محصولات پلی اتیلن

لوله و اتصالات پلی اتیلن

beach volley

لوله پلی اتیلن آب رسانی

تولید و فروش انواع لوله پلی اتیلن آب رسانی با بهترین کیفیت و تضمین بهترین جنس مورد استفاده پتروشیمی

اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصالات دست ساز پلی اتیلن

ساخت اتصالات جوشی پلی اتیلن با بهترین کیفیت و با استفاده از بهترین لوله برای کارهای سفارشی

لوله پلی اتیلن گاز رسانی

لوله پلی اتیلن گاز رسانی

تولید و فروش لوله پلی اتیلن گاز رسانی با مواد خود رنگ و درجه یک پتروشیمی با بهترین برند کشوری

لوله کشی آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی

آبیاری قطره ای و بارانی

اجرا و فروش تجهیزات آبیاری بارانی و قطره ای با بهترین کیفیت و تضمین خدمات

تازه های مربوط به پلی اتیلن، لوله و اتصالات

آموزش و مطالب ویژه

اتصالات پلیرود 

قیمت ها:

رابط تبدیل 

قیمت سایز تعداد
 1  20*25  100
 2  20*32   80
 3  25*32   75
 4  25*40   50
 5  32*40   40
 6  32*50   30
 7  40*50   22
 8  32*63   18
 9  40*63   16
 10  50*63   14
 11  50*75   12
 12  63*75   9
 13  63*90   6
 14  75*90   6
 15  63*110   6
 16  75*110   6
 17  90*110   4
 18  63*125   3
 19  75*125   3
 20  90*125   3
 21  110*125   3

 

زانو مساوی

قیمت سایز تعداد
 1  20  100
 2  25  80
 3  32  50
 4  40  26
 5  50  15
 6  63   9
 7  75   5
 8  90   4
 9  110   4
 10  125

  4

 

سه راه مساوی

قیمت سایز تعداد
   20  70
   25  50
   32  34
   40  16
   50  10
   63   7
   75   5
   90   4
   110   2
   125   2

 

زانو ماده 

قیمت سایز تعداد
   “1/2*20  112
   “1/2*25  112
   “3/4*25  112
   “1/2*32   80
   “3/4*32   80
    “1*32   80
  1/4 1*40   40
   “1/2 1*50  22
   “1/4 1*63  13
   “1/2 1*63  13
      “2*63  13
     “2*75   8
   “1/2 2*75   8
     “2*90   5
   “1/2 2*90   5
     “3*90   5
    “3*110   4
    “4*110   4
    “4*125   4
    “4*125   4

 

زانو نرزانو نر

قیمت سایز تعداد
   “1/2*20  140
   “3/4*25  100
    “1*32  88
   “1/4 1*40  45
   “1/2 1*50  25
   “1/2 1*63  12
     “2*63  12
     “2*75   6
   “1/2 1*75   6
     “3*90   5
    “3*110   4
    “4*110   4
    “4*125   2
    “5*125   2

شماره های تماس:09128334186...02166144527

اتصال فلنچدار 

قیمت سایز تعداد
   “2*63   12
   “1/2 1*75  12
     “3*90   6
     “4*90   6
    “4*110   6
    “5*125   4

 

سه راه ماده

قیمت سایز تعداد
   “1/2*20  80
   “1/2*25  75
   “3/4*25  75
   “1/2*32  50
   “3/4*32  50
     “1*32  50
   “1/4 1*40  24
   “1/2 1*50  15
   “1/2*63  10
   “1/2 1*63  10
     “2*63  10
     “2*75   6
   “1/2 1*75   6
     “2*90   5
   “1/2 2*90   5
      “3*90   5
     “3*110   4
     “4*110   4
     “4*125   3
     “5*125   3

 

اتصال نر

قیمت سایز تعداد
   “1/2*20  150
   “1/2*25  100
   “3/4*25  100
    “1*25  100
    “1*32  100
   “1/4 1*40  45
   “1/2 1*50  30
     “2*50  30
    “2*63  20
    “2*75  11
   “1/2 2*75  11
     “2*90   9
     “3*90   9
    “3*110   8
    “4*110   8
    “4*125   6
    “5*125   6

رابط مساوی

قیمت سایز تعداد
    20  135
    25   96
    32   70
    40   30
   50   20
   63   12
   75    6
   90    6
   110    4
   125    4

 

 

 

اتصال ماده

قیمت سایز تعداد
   “1/2*20  150
   “1/2*25  150
   “3/4*25  150
     “1*25  150
   “1/2*32  100
   “3/4*32  100
     “1*32  100
   “1/4 1*40   45
   “1/2 1*50   35
     “2*50   35
   “1/4 1*63   20
   “1/2 1*63   20
     “2*63   20
    “2*75   13
   “1/2 2*75  13
     “2*90  10
   “1/2 1*90  10
      “3*90  10
    “3*110   8
    “4*110   8
    “4*125   6
    “5*125   8
     

 

 

 

سه راه نر

قیمت سایز تعداد
   “1/2*20  80
   “3/4*25  80
    “1*32  50
   “1/4 1*40  24
   “1/2 1*50  14
      “2*63   8
      “2*75   6
    “1/2 2*75   6
      “4*110   3
     “4*125   2
     “5*125   2
     “3*90   5

 

درپوش انتهایی

قیمت سایز تعداد
   20  180
   25  140
   32  96
   40  45
   50  42
   63  24
   75  15
   90   9
   110   5
   125   3

 

سه راه تبدیل

قیمت سایز تعداد
   20*25  60
   20*32  40
   25*32  40
   25*40  20
   32*40  20
   32*50  11
   40*50  10
   32*63   8
   40*63   7
   50*63   6
   50*75   5
   63*75   7
   63*90   4
   75*90   4
   63*110   3
   75*110   3
   90*110   2
   63*125   2
   75*125   2
   90*125   2
   110*125   2

 

 

کمربند با انشعاب برنجی

قیمت سایز تعداد
   “1/2*32  112
   “3/4*32  112
   “1/2*40  112
   “3/4*40  112
   “1/2*50   96
   “3/4*50  48
   “1/2*63  48
   “3/4*63  48
     “1*63  48
   “1/2*75  48
   “3/4*75  48
     “1*75  48
   “1/2*90  30
   “3/4*90  30
     “1*90  30
   “1/2*110  24
   “3/4*110  24
     “1*110  24
   “1/2*125  24
   “3/4*125  24
     “1*125  24
   “1/2*140  16
   “3/4*140  16
     “1*140  16
   “1/2*160  10
   “3/4*160  10
     “1*160  10
   “1/2*180   8
   “3/4*180   8
     “1*180   8
   “1/2*200   8
   “3/4*200   8
     “1*200   8
   “1/2*250   6
   “3/4*250   6
      1″250   6
   “1/2*315   4
   “3/4*315   4
     “1*315   4

 

 

 

کمربند

قیمت سایز تعداد
   “1/2*20  200
   “1/2*25  160
   “3/4*25  160
   “1/2*32  112
   “3/4*32  112
   “1/2*40  112
   “3/4*40  112
     “1*40  112
   “1/2*50   96
   “3/4*50   96
     “1*50   96
   “1/2*63   48
   “3/4*63  48
     “1*63  48
   “1/4 1*63  48
   “1/3 1*63  48
     “2*63  48
   “1/2*75  48
   “3/4*75  48
      “1*75  48
   “1/4 1*75  48
   “1/2 1*75  48
     “2*75  40
   “1/2*90  30
   “3/4*90  30
     “1*90  30
   “1/4 1*90  30
   “1/2 1*90  30
     “2*90  26
   “1/2*110  24
   “3/4*110  24
     “1*110  24
   “1/4 1*110  24
   “1/2 1*110  24
     “2*110  25
   “1/2*125  24
   “3/4*125  24
      “1*125  24
   “1/4 1*125  24
   “1/2 1*125  24
     “2*125  20
   1/2*140  16
   3/4*140  16
     1*140  16

 

 

 

کمربند

قیمت سایز تعداد
   “1/4 1*140  16
   “1/2 1*140  16
     “2*140  16
   “1/2*160  10
   “3/4*160  10
     “1*160  10
   “1/4 1*160  10
   “1/2 1*160  10
     “2*160   8
    “1/2 2*160   8
      “3*160   8
      4*160   8
    1/2*180   8
    3/4*180   8
     1*180   8
    1/4 1*180   8
   1/2 1*180   8
       2*180   8
   “1/2*200   8
   “3/4*200   8
     “1*200   8
   “1/4 1*200   8
   “1/2 1*200   8
     “2*200   8
   “1/2 2*200   8
      “3*200   7
      “4*200   6
   “1/2*250   6
   “3/4*250   6
     “1*250   6
   “1/4 1*250   6
   “1/2 1*250   6
   “1/4 1*250   6
      “2*250   6
      “3*250   6
      “4*250   6
   “1/2*315   4
   “3/4*315   4
     “1*3150   4
   “1/4 1*315   4
   “1/2 1*315   4
       “2*315   4
       “3*315   4
      “4*315   4

 جهت مشاوره رایگان با مهندسین متخصص با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

آدرس: تهران، شادآباد، بازار آهن غرب تهران، مجتمع تجاری بهاران، خیابان بهاران 1، بلوک 34، پلاک 42 

تلفن: 66144527 - 66145209

فکس: 66145843

همراه:09128334186 - 09127066166

0
0
0
s2sdefault

تماس با ما

ساعات کاری: 8 صبح تا 6 عصر
پنجشنبه: 8 صبح تا 1 بعد از ظهر
02166144527-02166145209

info[at]pethylene.com

 ایران ، تهران
شادآباد، بازار آهن
خیابان بهاران 1، بلوک 34، پلاک 42