لیست قیمت و فروش مستقیم دریچه منهول 

لیست قیمت به روز دریچه منهول نانوکامپوزیت تا خرداد ماه 1401 خرید بدون واسطه و تحویل فوری حتی در تعداد خیلی بالا برای

دانلود لیست قیمت دریچه منهول 1401 کلیک کنید

 

 

نوع محصول

A15

(تا 5 تن)

B125

(تا 15 تن)

C250

( تا 30 تن)

D400

( تا 40 تن )

دریچه نانوکامپوزیت دایره ای قطر 23 CM

1,000,000 ريال

1,250,000  ريال

1,500,000  ريال

2,000,000  ريال

دریچه نانوکامپوزیت دایره ای قطر 32,5 CM

3,000,000  ريال

3,500,000  ريال

3,800,000  ريال

4,500,000  ريال

دریچه نانوکامپوزیت دایره ای قطر 60

9,700,000  ريال

11,000,000  ريال

12,000,000  ريال

13,800,000  ريال

دریچه نانوکامپوزیت دایره ای قطر60 – قفل دار

11,200,000  ريال

12,500,000  ريال

13,500,000  ريال

15,300,000  ريال

دریچه نانوکامپوزیت دایره ای قطر 65

10,000,000  ريال

11,000,000  ريال

12,000,000  ريال

14,000,000  ريال

دریچه نانوکامپوزیت دایره ای قطر 80

------

------

24,000,000  ريال

28,000,000  ريال

دریچه نانوکامپوزیت دایره ای قطر 80 قفل دار

------

------

26,000,000  ريال

31,000,000  ريال

دریچه نانوکامپوزیت مستطیلی 60 * 80

------

------

------

24,500,000  ريال

دریچه پلیمری لولادار سایز 60

------

11,000,000  ريال

12,000,000  ريال

13,000,000  ريال

دریچه منهول کوپلیمری سایز 60

(تا 500 کیلوگرم )

7,500,000  ريال

------

------

------

دریچه منهول کوپلیمری سایز 80 پیاده رویی

18,000,000  ريال

------

------

------